Blusmiddelen –  Novec™ 1230


BLUS DIRECT past  Novec™ 1230 toe om de volgende redenen:

 • Veroorzaakt geen kortsluiting (geen gevolgschade)
 • Laat geen residu achter (geen schoonmaakkosten)
 • Nagenoeg ongevaarlijk voor mensen (een verblijftijd van 5 minuten is toelaatbaar)
 • Geeft de hoogste marge van veiligheid voor de mens ten opzichte van andere ‘clean agents’
 • Zeer geringe milieubelasting
 • Uitstekende bluseigenschappen
 • Geen bouwkundige aanpassingen nodig
 • Geschikt voor brandklassen A, B en C
 • Heeft het “global environmental warranty — the 3M™  Blue Sky℠ Warranty”
 • Veroorzaakt geen tot weinig onder- of overdruk in de te blussen ruimte
 • Veroorzaakt geen extreme temperatuur dalingen zoals bevriezing

Novec™ 1230

Het door BLUS DIRECT toegepaste  Novec™1230 blusgas van 3M™ werkt op energie-onttrekking van de brandhaard. Deze onttrekking van warmte uit de brandhaard wordt gerealiseerd door molecuulvergroting waardoor er een zuurstoftekort in de vlam ontstaat. Deze werking wordt ook wel negatief katalytisch genoemd. Er vindt dus een scheiding plaats in de scheikundige reactie tussen brandbare stof en zuurstof.  Novec™ 1230-vloeistof dooft een vuur voordat het begint door snel warmte te verwijderen. In een typisch “total flooding-systeem” wordt het middel opgeslagen als een vloeistof in cilinders die onder druk staan met stikstof. Door mechanische of elektrische activering bij detectie van de brand zal de ontgrendeling en dus de blussing plaatsvinden wanneer het vuur nog in de beginfase is en deze zal dan in enkele seconden doven.
De Novec™1230-vloeistof verdampt 50 keer sneller dan water. Sterker nog, je zou een stapel papier kunnen weken in een bad met Novec™1230-vloeistof en het binnen een minuut weer op kunnen pakken.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het blusgas Novec™ 1230 in vergelijking met andere blusmiddelen.

 

In onderstaande video wordt aangetoond hoe in de meeste gevallen een blusgassysteem wordt geprojecteerd en gemonteerd in een serverruimte.

De volgende video laat men zien hoe Novec™ 1230 een vlam dooft.

Onderstaande video laat zien dat hoewel Novec™ 1230 er uit ziet als water het niet dezelfde eigenschappen heeft als water. Novec™ 1230 is niet geleidend en is niet schadelijk voor uw gevoelige elektronische apparatuur.

In de volgende video is zichtbaar dat Novec™ 1230 in vergelijking met water geen schade toebrengt aan papier of karton.

 

 

Veiligheid Novec™ 1230 vloeistof


Niet alle brandblusmiddelen zijn even veilig voor de mensen die zich in de ruimte bevinden. U krijgt de beste indicatie van de veiligheidsmarge van een middel door te kijken naar de toegestane limiet voor mensen en de blusmiddelconcentratie. De NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) geeft het niveau aan zonder waarneembaar schadelijk effect. Dit is de internationaal geaccepteerde limiet voor de diverse blusmiddelen. De blusmiddelconcentratie is de hoeveelheid van het blusmiddel die nodig is om het vuur veilig te doven. De veiligheidsmarge voor mensen wordt bepaald door het relatieve verschil tussen de blusmiddelconcentratie en de specifieke NOAEL-waarde. Zoals de grafiek laat zien, biedt Novec™ 1230 veruit de grootste veiligheidsmarge voor mensen.

Bron: 3M Nederland