Keurmerken


Een certificaat of een keurmerk toont aan dat iets aan bepaalde eisen voldoet. De producten van BLUS DIRECT bevatten één of meer keurmerken of markeringen, om in één oogopslag aan te geven dat het product in orde is bevonden door een onafhankelijke, deskundige instantie.

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Het geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Het doel van de CE-markering is aan de ene kant het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en aan de andere kant het waarborgen van veiligheid. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.


Het FM approval is een keurmerk dat wordt afgegeven door ’s werelds grootste verzekeringsmaatschappij FM Global. Zij zijn gespecialiseerd in schadepreventie en risicoanalyse met als uitgangspunt het vermijden van schade.
FM Global heeft zich gespecialiseerd in onafhankelijke certificering en goedkeuring van commerciële en industriële producten. Ze zorgen voor certificeren en het testen van onder andere brandbeveiligingsproducten en branddetectieproducten.


UL (Underwriters Laboratories) is een wereldleider op het gebied van testen, inspectie, certificering, auditing en validatie. Het UL-keurmerk is het meest geaccepteerde keurmerk in de Verenigde Staten en verschijnt jaarlijks op 22 miljard producten.

 

 De National Fire Protection Association is een handelsvereniging uit de Verenigde Staten, -met ook een aantal internationale leden- die particuliere, auteursrechtelijk beschermde normen en codes voor gebruik door lokale overheden creëert en onderhoudt. De vereniging werd gevormd in 1896 door een groep verzekeringsfirma’s. Het doel was om de toenmalige nieuwe brandsprinkler systemen te standaardiseren.  Het is de grootse brandveiligheidsorganisatie en telt wereldwijd bijna 80.000 leden.