Aanvullende informatie voor brandveiligheid


BLUS DIRECT wil u ook graag de nodige informatie verschaffen over alles wat er komt kijken bij de risico’s, oorzaken en gevolgen van brand.
Lees meer over brandklassen en brandblusmiddelen, of neem contact op voor een vrijblijvend advies.