Systemen


Blusgassystemen

Alle blusgassystemen van BLUS DIRECT zijn bedoeld om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren bij een calamiteit.
Doordat de systemen volledig autonoom werken, zelf detecteren, en blussen waar de brandhaard zich bevind is er geen menselijk handelen nodig. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld handblussers en slanghaspels waarbij u uw medewerkers (beveiligers of BHV’ers) zelf de brandhaard laat bedwingen. Door toepassing van de BLUS DIRECT systemen kunt u zich volledig focussen op de belangrijkste taak: het ontruimen (indien dit nodig is) van de aanwezige personen in het pand of bij het object.

Lees meer over:
BD Basic | BD Basic Plus | BD Basic Max

Blusgas

Doordat de BLUS DIRECT systemen zijn uitgerust met Novec™ 1230, een blusgas van 3M -dat niet schadelijk is voor mens, dier en milieu- is het risico beperkt. Voor alle omgevingen met elektra of elektronica passen wij Novec™ 1230 toe vanwege de zeer lage belasting op het milieu.

Wel moet altijd in ogenschouw genomen worden dat bij zelfs een minimale brand of rookvorming er schadelijke stoffen vrij kunnen komen vanuit de brandhaard. Daarom adviseren wij altijd de ontruimingsprocedures te volgen. Dit is ook een van de redenen waarom men voor een dilemma staat als uw medewerkers met handblusmiddelen een brandhaard proberen te bedwingen; de bestrijder van de brandhaard loopt altijd risico op het inademen van mogelijke giftige stoffen die vrij komen bij de brand.

Lees meer over Novec™ 1230